• Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  (Beeldtekst: Digitaal Functiegebouw Rijk is de ruggengraat van het personeelsbeleid van het Rijk. Het stimuleert Rijksmedewerkers architect te worden van hun eigen loopbaan. In een wirwar van grijsblauwe blokjes zweeft de beeldtekst: 30.000 functiebeschrijvingen, teruggebracht naar 52 functiegroepen.)

  LEVENDIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN HET PROGRAMMA

  (De blokjes vormen acht gekleurde cirkels. Beeldtekst: verdeeld over 8 functiefamilies, inzichtelijk in 1 website. De cirkels ontrollen zich en vormen de rand van een grote cirkel met teksten ernaast.)

  (Beeldtekst: Alle functiegroepen overzichtelijk weergegeven. Een handcursor wijst blokjes in de cirkel aan. De namen van functiegroepen verschijnen. Beeldtekst: Alle informatie per functiegroep eenvoudig toegankelijk. Eén blokje wordt naar het midden gesleept. Er verschijnt een tekst.)

  (Beeldtekst: Filtermogelijkheden op werk-/denkniveau en salarisschaal. De handcursor drukt op de balk Filteren en daarna op VMBO, MBO en onder Salarisschalen op 8. In de cirkel verdwijnen veel blokjes.)

  (Beeldtekst: Gedetailleerde weergave van informatie binnen de functiegroep. Het blokje van de Managementondersteuner wordt midden in de cirkel gesleept. Er verschijnt een tekst met vijf tabbladen.)

  (Beeldtekst: Doorgroeimogelijkheden op basis van functiegroepen en salarisschaal. De handcursor drukt op Doorgroeimogelijkheden en daarna op Aanpassen. Na het invullen van de functiegroep wijzen pijlen naar diverse blokjes in de cirkel.)

  (Beeldtekst: Vergelijk functiegroepen met elkaar. Naast elkaar verschijnen de profielen van de Managementondersteuner en de Ondersteunend Medewerker Toezicht.)

  (Beeldtekst: Direct solliciteren op relevante vacatures. De handcursor klikt op het Volledig functieprofiel van de Ondersteunend Medewerker Toezicht en daarna op de knop Vacatures. Er verschijnt een lijst met vacatures. De cursor klikt op Bekijk deze vacature bij Adviseur Interne Controle. De vacature verschijnt en de cursor drukt op Solliciteren. Beeldtekst: Digitaal Functiegebouw Rijk.)

  (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.)

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  (On-screen title: A goal-focused National Public Administration. An animation.)

  VOICE-OVER: The National Public Administration
  wants to work towards achieving results.
  The Job Family System helps the government
  to focus on results, work behaviour, development and mobility.
  This is how the Job Family System can contribute
  to a result-driven National Public Administration.
  The Job Family System comprises fifty-five job groups,
  placed under eight job families.
  Each civil servant is assigned to one job group
  with three or more salary scales.
  This is Maria. She's a Senior Policy Officer in salary scale eleven
  at the Ministry of Social Affairs and Employment.
  Maria draws up policy to help unemployed youngsters gain working experience.
  This is Peter. He's a Senior Policy Officer too,
  in salary scale thirteen at the Ministry of Economic Affairs.
  Peter draws up policy to encourage the use of sustainable energy.
  Staff members and their managers steer towards results, work behaviour,
  development and mobility during the Annual Performance Assessment.
  Maria and Peter have a talk with their managers every year
  about what they'll be doing the year after.
  Although Maria and Peter work at two different ministries,
  these assessments are based on the same job group,
  Senior Policy Officer, in the Job Family System.
  During these assessments specific individual agreements are made.
  These agreements specify the results they want to achieve,
  what kind of work behaviour they'll be using,
  what skills they intend to develop and what training courses they want to follow.
  The agreements for Maria and Peter
  differ in respect of salary scale and working areas.
  Maria and Peter both make sure their individual agreements fit in
  with the relevant description for the Senior Policy Officer job group,
  as well as their respective salary scales.
  They use the job types in the Job Family System to check the last point.
  The agreements Peter and Maria make, are recorded in a central file.
  At the end of the year, Maria and Peter and their managers
  examine the extent to which they've kept to the agreements
  and what consequences this will have.
  Salary, training, voluntary mobility.

  (The screen turns white.)

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  (On-screen title: Designing their own careers. An animation.)

  VOICE-OVER: All civil servants can design their own careers.
  The Job Family System helps them to do this.
  The Job Family System comprises fifty-five job groups,
  placed under eight job families.
  Each job group has learning trajectories specifying the requirements for work
  at a higher salary level in the job group.
  Moreover, each job group has career steps specifying the other job groups
  in which you can advance your career.
  Let's take a look at how staff members can design their own careers.
  This is Frank. Frank is a Custodial Institution Assistant
  and has been working at the Ministry of Justice for about fifteen years.
  Frank has carefully examined the learning trajectories
  for the Custodial Institution Assistant job group.
  Thanks to these learning trajectories he was able to discover
  how he ought to develop in his work in order to advance his career.
  Frank has been promoted from salary scale six to eight
  by self-development and by applying for vacant posts.
  Frank cannot advance his career as a Custodial Institution Assistant any further.
  He has now decided to design his own career
  and uses the Job Family System to focus on a different type of work.
  Frank enters his present job group and salary scale in the Job Family System.
  Here he can see what career steps he can take.
  Frank compares the description of the different job groups
  with the description of his present job group.
  Frank likes the sound of the job group Operational Traffic Management Officer
  at the Ministry of Infrastructure and the Environment.
  He sees that there is a vacancy in the job group
  and decides to apply for the job immediately.
  If the job application procedure is successful,
  Frank can start his new job in a few weeks.

  (The screen turns white.)

Nieuws

Uitbreiding functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

12 april 2019

Als gevolg van de overkomst van de Servicedienst Defensie naar het Rijksvastgoedbedrijf is de functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur (schaalrange 7-8) uitgebreid met de schaalniveaus 5 en 6. Naast de toevoeging van deze niveaus zijn er een paar kleine tekstuele wijzigingen in de functiegroep aangebracht.

Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) geactualiseerd

27 maart 2019

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) is door BZK/CIO Rijk (rijksbreed verantwoordelijk voor Iv-beleid) geactualiseerd en vastgesteld. Het KWIV is een aanvullend hulpmateriaal op het Functiegebouw Rijk en is gericht op competenties en kwaliteit van Iv-personeel bij het Rijk.

Onder Documentatie (naar onderen scrollen) is het KWIV geplaatst en te downloaden.

Of ga naar de eenvoudige HTML-weergave >

Waar kan het Functiegebouw Rijk je bij helpen

 • Voorbereiden functioneringsgesprek

  Kies de resultaten waarover je afspraken wilt maken.

 • Vergelijken van salarisniveaus

  Zie wat er in een hogere salarisschaal van je wordt verwacht.

 • Verkennen van een leertraject

  Ontdek hoe je kunt groeien naar een hogere salarisschaal.

 • Verkennen van een loopbaanstap

  Kom erachter welke functies nog meer bij je passen.

 • Selecteren van vacatures

  Zie direct of er vacatures zijn binnen een functiegroep.

Documentatie

Terug naar boven ^